Kako do naziva – Gostilna Slovenija:

Upravni odbor OZS je junija 2011 sprejel Pravilnik o pogojih podeljevanja pravice do uporabe kolektivne blagovne znamke “Gostilna Slovenija” in imenoval strokovno komisijo. Priloga pravilnika so Priročnik blagovne znamke, Vloga, Prijavnica in Obrazec za ocenjevanje oziroma samoocenitev

Vsaka gostilna, ki bo pridobila pravico do uporabe blagovne znamke in znaka Gostilna Slovenija bo na zunaj označena z izveskom in označevalno tablo pri vhodu. Oblikovanje izveska in znaka na tabli temelji na sodobni interpretaciji gostilničarske kulturne dediščine, ki so jo predstavljali šopi oblanja in njihove razvojno mlajše stilizirane pločevinaste ter kovane inačice na fasadah gostiln v Sloveniji.

Gostilna Rajh - detajl v Kuhinji